รถฟอร์ดเอสเคป มือสอง 20 คัน สภาพดีทุกคัน | Trusteecar
พบ 20
ยังไม่ตรวจสภาพ
FORD ESCAPE XLT 4DR
13

FORD ESCAPE XLT 4DR

 • ปี 2006
 • LPG
 • รหัสรถ (ไอดี) : 27159
ราคา 279,000 บาท
ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ
ยังไม่ตรวจสภาพ
FORD ESCAPE XLS 4DR
13

FORD ESCAPE XLS 4DR

 • ปี 2005
 • LPG
 • รหัสรถ (ไอดี) : 58471
ราคา 245,000 บาท
ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ
ยังไม่ตรวจสภาพ
FORD ESCAPE XLT 4DR
14

FORD ESCAPE XLT 4DR

 • ปี 2003
 • LPG
 • รหัสรถ (ไอดี) : 59747
ราคา 245,000 บาท
ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ
ยังไม่ตรวจสภาพ
FORD ESCAPE XLT 4DR
17

FORD ESCAPE XLT 4DR

 • ปี 2014
 • เบนซิน
 • รหัสรถ (ไอดี) : 70136
ราคา 549,000 บาท
ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ
ยังไม่ตรวจสภาพ
FORD ESCAPE XLT 4DR
11

FORD ESCAPE XLT 4DR

 • ปี 2004
 • เบนซิน
 • รหัสรถ (ไอดี) : 20962
ราคา 265,000 บาท
ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ
ยังไม่ตรวจสภาพ
FORD ESCAPE XLT 4DR
15

FORD ESCAPE XLT 4DR

 • ปี 2014
 • เบนซิน
 • รหัสรถ (ไอดี) : 70133
ราคา 549,000 บาท
ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ
ยังไม่ตรวจสภาพ
FORD ESCAPE XLT 4DR
14

FORD ESCAPE XLT 4DR

 • ปี 2014
 • เบนซิน
 • รหัสรถ (ไอดี) : 69176
ราคา 549,000 บาท
ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ
ยังไม่ตรวจสภาพ
FORD ESCAPE XLT 4DR
13

FORD ESCAPE XLT 4DR

 • ปี 2006
 • เบนซิน
 • รหัสรถ (ไอดี) : 60631
ราคา 244,000 บาท
ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ
ยังไม่ตรวจสภาพ
FORD ESCAPE XLT 4DR
18

FORD ESCAPE XLT 4DR

 • ปี 2004
 • เบนซิน
 • รหัสรถ (ไอดี) : 57806
ราคา 262,000 บาท
ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ
ยังไม่ตรวจสภาพ
FORD ESCAPE XLT 4DR
6

FORD ESCAPE XLT 4DR

 • ปี 2004
 • เบนซิน
 • รหัสรถ (ไอดี) : 67933
ราคา 208,000 บาท
ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ
ยังไม่ตรวจสภาพ
FORD ESCAPE XLT 4DR
12

FORD ESCAPE XLT 4DR

 • ปี 2012
 • เบนซิน
 • รหัสรถ (ไอดี) : 52536
ราคา 499,000 บาท
ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ
ยังไม่ตรวจสภาพ
FORD ESCAPE XLT 4DR
11

FORD ESCAPE XLT 4DR

 • ปี 2014
 • เบนซิน
 • รหัสรถ (ไอดี) : 28652
ราคา 529,000 บาท
ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ

เรตติ้งของ FORD ESCAPE

สมรรถนะในการขับขี่
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
การเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง
เรตติ้งรวม
Compare