ตรวจสภาพรถยนต์

ทรัสตี้คาร์มีการเปลี่ยนมาตรฐานการตรวจสภาพรถจากเดิม คือ การตรวจโครงสร้างรถยนต์ (Chassis) เป็นการประเมินสมรรถนะในการขับขี่

การตรวจโครงสร้างรถยนต์ คือ การวัดโครงสร้างรถยนต์ ตรวจความหนาบางของสี และตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องของรถยนต์กับองค์กรต่างๆ

  • เพื่อช่วยยืนยันความปลอดภัยของรถมือสองว่ารถไม่เคยผ่านการตัดต่อ ชนหนัก หรือไฟไหม้

การประเมินสมรรถนะในการขับขี่ คือ การตรวจสภาพรถยนต์ด้วยมาตรฐานระดับสูง โดยตรวจสอบจุดต่างๆอย่างละเอียด และรายงานผลตามความจริง

  • เพื่อประเมินสมรรถนะและความพร้อมในการขับขี่ของรถยนต์
  • ตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพรถที่ผู้ซื้อต้องการทราบทั้งในด้านเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า สภาพภายนอก-ภายใน และการทดลองขับจริง
  • ให้ผู้ซื้อสามารถพิจารณาเลือกรถที่พึงพอใจที่สุดได้ด้วยตัวเอง

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ทรัสตี้คาร์จึงแบ่งประเภทของรถมือสองทั้งหมดบนเว็บไซต์ออกเป็น 3 ประเภท แต่ละประเภทจะมีแถบสีระบุไว้อย่างชัดเจนบนหน้าประกาศขายรถทุกคันดังนี้

  • รถที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในการขับขี่ จะมีแถบสีชมพู
  • รถที่ผ่านการตรวจโครงสร้าง จะมีแถบสีน้ำเงิน
  • รถที่ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพ จะมีแถบสีส้ม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อสอบถามข้อมูลหรือติดต่อตรวจสภาพรถยนต์ หรือ โทร. 02-196-1868

เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้น กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง (ถ้ามี)

ค้นหาใบรับรองการตรวจสภาพ

เลขที่
วันที่รับรอง
ยี่ห้อ
รุ่น
สี
ปี